Elev / Ryttare
Förnamn *
Efternamn *
Personnummer * 10 siffror (ex 010606-1919)
Mobiltelefon
Annan telefon
E-post * (obligatorisk om ryttare är myndig)
Upprepa e-post
Adress *
Postnr *
Ort *
Vikt i kg *
Längd i cm *
E-postutksick från ridskolan
Ja   Nej
Du kan komma att missa viktig information om ridrupper, ridläger, lektioner och annan information som berör ridskolan.
Övrig information (t.ex allergier, diagnoser eller annat av vikt för ridskolan).


Förälder om ryttare är omyndig
Är ryttare omyndig?
Ja   Nej
Relation till elev *
Mamma   Pappa   Annan
Förnamn *
Efternamn *
Mobiltelefon *
Annan telefon
E-post *
Upprepa e-post *
Vill du som förälder kunna boka ridlektion för sig själv?
Ja   Nej
Personnummer * 10 siffror (ex 010606-1919)
Vikt i kg *
Längd i cm *
Övrig information (t.ex allergier, diagnoser eller annat av vikt för ridskolan).
E-postutksick från ridskolan
Ja   Nej
Du kan komma att missa viktig information om ridrupper, ridläger, lektioner och annan information som berör ridskolan.


Vi skapar en inloggning åt dig
Har du inloggning till ponycontrol via annan ridskola behöver du inte ange lösenord
Lösenord * (minst 8 tecken)
Upprepa lösenord *


Vill du lägga till ytterligare ryttare/syskon eller kontaktperson?

Logga in och lägg till under Mina uppgifter.
Samtycke till behandling av personuppgifter

Ponnystall Stockholm Ponycontrol samlar in dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig plats i ridskolans verksamhet. Den rättsliga grunden för denna behandling är baserad på ditt samtycke (godkännande).

I samband vid registrering registrerar vi dina kontaktuppgifter såsom namn, epost adress, personnummer, mobilnummer och adressuppgifter.

Ponycontrol kommer att dela med sig av dina personuppgifter till:
- Betalning sker genom PayEx, men betalningen landar hos Ponycontrol för hantering utav deposition, samt eventuell återbetalning.
- Ridklubb, Kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag.

Ovanstående parter kan behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål, men innan sådan behandling sker kommer du att få lämna ditt samtycke eller informeras om vilken annan laglig grund som ger parten rätt att behandla dina personuppgifter.


Personuppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för utvärdering av verksamheten.
Vi bevarar dina personuppgifter så länge som ditt konto anses vara aktivt. Utöver detta finns mer information om din rätt till radering under ”Dina rättigheter”.
Efter begäran om radering sparas personuppgifterna så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare, för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas de uppgifterna bort.


Dina rättigheter


Du har rätt att närsomhelst begära tillgång till, och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller dina barn. Du har även rätt att invända mot behandling, samt rätt till export av dina uppgifter (dataportabilitet). Du har även rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid ett återkallande innebär detta i vissa fall att man därmed säger upp pågående eller bokad plats på ridskolan utan krav på återbetalning.

För att nyttja någon av dina rättigheter, vänligen skicka ett e-post meddelande till dataskydd@ponycontrol.se. Alternativt kontakta oss på:

Ponycontrol
Regeringsgatan 111
113 33 Stockholm
info@ponycontrol.se
070-770 91 90

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för något annat syfte än det för vilket de insamlades.
  Jag samtycker till att Ponnystall Stockholm behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

  Jag samtycker till att Ponnystall Stockholm behandlar personuppgifter om mitt barn i enlighet med det ovanstående.