AnvändarvillkorVillkor för att boka ridskoleplats på Ponnystall Stockholm

(gäller även er som bokat ridlekisplats)

 

Ridskolan

Verksamhetsåret är indelat i två terminer, vårtermin och hösttermin. Vårterminen är v 2 – 24, 21-23 ridtillfällen. Höstterminen avser veckorna 33 - 51, 17-19 ridtillfällen. From 2023 kommer 2 av ridtillfällena på våren vara teori och ett av ridtillfällena på hösten vara teori. Ordinarie ridskoleverksamhet pågår över sportlov, påsklov och höstlov. Inga vanliga lektioner under sommarlov (v25-v32), jullov (v52-v1) samt vissa helgdagar under terminerna. På er sida i Ponycontrol kan ni se alla stängda dagar. Kallelse till terminsstart skickas inte ut. Information om när ridskolan startar finns på er sida i Ponycontrol. Nybörjare kan väga max 35kg för att börja rida på Ponnystall Stockholm, för elever som redan rider på ridskolan kan vikten givetvis vara högre då eleverna byter ridgrupp vartefter dom lär sig rida och placeras då i ridgrupper med större ponnyer.

 

Ridlekis

Ridlekis riktar sig till våra minsta elever, 5-6år. Ridlekis bokas vid ett tillfälle och rids i perioder om 5-6 veckor. Ridlekis fortsätter alltid kommande perioder och kommande terminer om eleven inte själv säger upp platsen i Ponycontrol och får uppsägningen bekräftad. Ridlekis kan under varje period sägas upp senast 7 dagar innan sista gången i den pågående perioden. Vårterminen är indelad i följande perioder: vecka 2-7, vecka 8-13, vecka 14-19, vecka 20-24. Höstterminen: vecka 33-38, vecka 39-44, vecka 45-51. Lektioner över vissa lov men EJ Sommarlov och Jullov och vissa röda helgdagar. På er sida i Ponycontrol ser ni alla stängda dagar.

 

Anmälan

From vårterminen 2019 sker anmälan i Ponycontrol (Ponnystall Stockholms nya bokningssystem)

 

Prissättning

Priset varierar för de olika lektionerna och dagarna. Vi har olika priser för olika ponnygrupper beroende på storlek av ponny, lektionens längd och vi har ett pris för vardagar och ett annat för helg. Priserna är angivna i den grupp ni väljer att boka. 

 

Betalning

I vårt bokningssystem, Ponycontrol kan alla boka och betala sina ridlektioner med kreditkort eller swish. I er bokningsbekräftelse framgår det hur ni ska betala.

 

Medlemsavgift till Ridklubben

Ponnystall Stockholm AB och Lemshaga Ridklubb har avslutat sitt sammarbete och Ponnystall Stockholm kommer själva att anordna extra aktiviteter på stallet. Eleverna har inte lägre en olycksfallsförsäkring via ridklubben utan Ponnystall Stockholm har täcknat en egen försäkring för alla elever, se nedan.

 

Arbetsinsats (4 timmar/termin)

Alla elever ska en gång per termin bidra med 3-4 timmar i kafeterian. Elever som är 14år fyllda kan själva åta sig detta pass. De elever som ej fyllt 14år måste värva en förälder som får åta sig passet. Detta är en obligatorisk insats från alla. Schema kommer finnas uppsatt i kafeterian.

 

Olycksfallsförsäkring

Ponnystall Stockholm AB har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla elever. Denna försäkring kostar 250kr per år. Eleverna debiteras via ponycontrol för denna summa. 

 

Avbokning/igenridning av ridlektion (gäller from 1 aug 2019)

Via Ponycontrol kan du avboka din ridlektion och boka om den förutsatt att avbokning skett senast dagen innan före kl 15:00. Ny tid kan endast bokas i mån om plats och max 3 tillfällen per termin. Ridlekiselever kan boka om sin tid en gång per period. Avbokar man sin nya tid (igenridningstiden) kan man inte boka om den en gång till. Inga igenridningar kan sparas till kommande perioder och terminer.

 

Mycket frånvaro!

Om eleven varit borta 30% eller mer så kommer eleven automatiskt att få flytta ner en nivå. Det blir en tid samma dag men oftast 45min tidigare.

 

Uppsägning

Endast i Ponycontrol kan elever boka av nästa ridlekisperiod eller nästa termin, senast 10e december inför vårterminen eller senast 20e juni inför höstterminen annars fortsätter ni automatiskt kommande termin. För ridlekis-elever måste platsen sägas upp senast 7dagar innan sista gången i pågående period. Om du väljer att avbryta din ridning under pågående termin återbetalas ej ridavgiften. Vid längre sjukdom/skada (bara om olyckan hänt på Ponnystall) kan vi erbjuda ersättningslektioner i mån om plats. Uppsägning kan bara göras direkt i PONYCONTROL inte via mail, sms eller muntligt på plats.

 

FORCE MAJEURE

Ridskolan förbehåller sig rätten att ställa in ridlektioner vid exempelvis naturkatastrofer, extrema väderförhållanden och annat som kan äventyra hästarnas, personalens och elevernas hälsa. Andra orsaker till inställda lektioner kan vara händelser så som inbott, smitta, olyckor, strömavbrott eller extrem kyla. Ridskolan är inte återbetalningsskyldig eller på annat sätt skyldiga att ersätta inställda lektioner som orsakats av oförutsedda händelser. 

Torkan sommaren 2018 resulterade i sämsta skörden på 60år och det blev stor brist på foder till djuren i hela Sverige. Ridskolan kommer i framtiden vara bättre förberedd men även detta är en extrem händelse och belastar verksamheten rent ekonomiskt. Pga. torkan förbehåller sig ridskolan rätten att ta ut en extra avgift som oavkortat går till foder för djuren. Ridskolan kommer att kalla detta för ”fodertillägg”. Max en gång per år kan denna avgift tas ut av Ridskolan.

 

BEKRÄFTA dessa villkor

Dessa villkor bekräftas när ni betalar er ridlekisperiod/termin på Ponnystall Stockholm.