AnvändarvillkorVillkor för att boka ridskoleplats på Ponnystall Stockholm

(gäller även er som bokat ridlekisplats)

 

Ridskolan

Verksamhetsåret är indelat i två terminer, vårtermin och hösttermin. Vårterminen är indelad i 2 delar, Del 1, v 2 – 12, 11 ridtillfällen och Del 2, v13-24, 11 ridtillfällen. Höstterminen avser veckorna 33 - 51, 18 ridtillfällen samt 2 teoripass. Ordinarie ridskoleverksamhet pågår över sportlov, påsklov och höstlov. Inga vanliga lektioner under sommarlov (v25-v32), jullov (v52-v1) samt vissa helgdagar. Kallelse till terminsstart skickas inte ut. Information om när ridskolan startar finns på hemsidan. Nybörjare kan väga max 35kg för att börja rida på Ponnystall Stockholm, för elever som redan rider på ridskolan kan vikten givetvis vara högre.

 

Ridlekis

Ridlekis riktar sig till våra minsta elever, 5-6år. Ridlekis bokas vid ett tillfälle och rids i perioder om 5-6 veckor. Ridlekis fortsätter alltid kommande perioder och kommande terminer om eleven inte själv säger upp platsen skriftligen per mail och får uppsägningen bekräftad. Ridlekis kan under varje period sägas upp minst 7 dagar innan sista gången i den pågående perioden. Vårterminen är indelad i följande perioder: vecka 2-7, vecka 8-13, vecka 14-19, vecka 20-24. Höstterminen: vecka 33-38, vecka 39-45, vecka 46-51. Lektioner över vissa lov men ej Sommarlov och Jullov och vissa röda helgdagar.

 

Anmälan

From vårterminen 2019 sker anmälan i Ponycontrol (Ponnystall Stockholms nya bokningssystem)

 

Prissättning

Priset varierar för de olika lektionerna och dagarna. Vi har olika priser för olika ponnygrupper beroende på storlek av ponny, lektionens längd och vi har ett pris för vardagar och ett annat för helg. Priserna är angivna i den grupp ni väljer att boka.

 

Betalning

I vårt bokningssystem, Ponycontrol kan alla boka och betala sina ridlektioner med kreditkort eller direkt via internetbank. 

 

Medlemsavgift till Ridklubben

Alla elever ska vara medlem i Lemshaga Ridklubb, valfritt för de som är ridlekiselever. Medlemsavgiften omfattar bl.a. kollektiv olycksfallsförsäkring. Delar av våra lokaler samt underhåll/städning av kafeterian och wi-fi bekostas delvis av din medlemsavgift. Klubben erbjuder avsutten verksamhet och klubbtävlingar för medlemmarna. Medlemsavgiften betalas till ridklubbens konto. Se hemsidan. Rider man på Ponnystall Stockholm ska man vara medlem i Lemshaga Ridklubb.

 

Arbetsinsats (4 timmar/termin)

Alla elever ska en gång per termin bidra med 4 timmar i stallet eller i kafeterian. Elever som är 13år fyllda kan själva åta sig detta pass. De elever som ej fyllt 13år måste värva en förälder som får åta sig passet. Detta är en obligatorisk insats från alla. Ponnystall Sthlm ser detta som ett första steg att samarbeta med medlemmarna och därmed i framtiden kunna sänka ridlektionsavgiften. Schema för detta kommer finnas uppsatt i kafeterian och i stallet. Detta är obligatoriskt för alla ridande elever på Ponnystall Stockholm.

 

Olycksfallsförsäkring

Ponnystall Stockholm AB har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla elever under 7år övriga faller under ridklubbens försäkring.  

 

Avbokning/igenridning av ridlektion (gäller from 1 jan 2019)

Via Ponycontrol kan du avboka din ridlektion och om avbokning skett enligt reglerna kan lektionen bokas om. Ny tid kan endast bokas i mån om plats och max 1 tillfälle per termin. Detta kan komma att ändras och fler ombokningar kan komma att kunna göras i framtiden.  

 

Mycket frånvaro!

Om eleven varit borta 30% eller mer så kommer eleven automatiskt att få flytta ner en nivå. Det blir en tid samma dag men oftast 45min tidigare.

 

Uppsägning

Ni måste skriftligen per mail säga upp platsen inför kommande termin, senast 20e december inför vårterminen eller senast 20e juni inför höstterminen annars fortsätter ni automatiskt kommande termin. För ridlekis-elever sägs platsen upp senast 7dagar innan sista gången i pågående period. Om du väljer att avbryta din ridning under pågående termin återbetalas ej ridavgiften. Undantagsfall kan göras vid längre sjukdom/skada. Uppsägning kan aldrig göras till ridlärare eller personal på plats utan alltid skriftligen per mail. Det går inte att säga upp sin plats via sms!

 

FORCE MAJEURE

Ridskolan förbehåller sig rätten att ställa in ridlektioner vid exempelvis naturkatastrofer, extrema väderförhållanden och annat som kan äventyra hästarnas, personalens och elevernas hälsa. Andra orsaker till inställda lektioner kan vara händelser så som inbott, smitta, olyckor eller extrem kyla. Ridskolan är inte återbetalningsskyldig eller på annat sätt skyldiga att ersätta inställda lektioner som orsakats av oförutsedda händelser. 

Torkan sommaren 2018 resulterade i sämsta skörden på 60år och det blev stor brist på foder till djuren i hela Sverige. Ridskolan kommer i framtiden vara bättre förberedd men även detta är en extrem händelse och belastar verksamheten rent ekonomiskt. Pga. torkan förbehåller sig ridskolan rätten att ta ut en extra avgift som oavkortat går till foder för djuren. Ridskolan kommer att kalla detta för ”fodertillägg”. Max en gång per år kan denna avgift tas ut av Ridskolan.

 

BEKRÄFTA dessa villkor

Dessa villkor bekräftas när ni registrerar medlemskap på Ponnystall Stockholm via Ponycontrol